שתפו את העמוד עם חברים >>

מחלקה סיעודית בירושלים

הרשימה מסודרת ע"פ סדר א' - ב' של הישובים
02-5630733ירושליםבית אליסיה
02-6404222ירושליםבית גונן
02-5610011ירושליםבית הורים מרחביה
02-6731213ירושליםבית ראובן
02-5370007ירושליםגני אורה
026310811ירושליםהוד ירושלים
025371678ירושליםויזרע יצחק
02-6253253ירושליםמגדל הזהב
02-5324303ירושליםמעונות מכבי - גולדן היל מגדל הזהב
02-5698811ירושליםמרכז אהרון ופולה ברט-רעות
025724444ירושליםנוה הדר
025347111ירושליםנוה עמית מעון הרופא
02-5891122ירושליםנוה עמית רמת אשכול
02-6403333ירושליםנווה הורים - מושב זקנים מאוחד
02-6751311ירושליםנופי ירושלים
02-6481939ירושליםעידן הזהב
02-6433411ירושליםקרית מנחם
02-5822447ירושליםשיבה טובה
025487555מעלה אדומיםהוד עמל
02-9917655צומת האלהבית האלה