שתפו את העמוד עם חברים >>

מחלקה סיעודית הינה מחלקה טיפולית אשר מעניקה סעד למטופלים הנמצאים במחלקה. המושג מחלקה סיעודית מתייחס במרבית המקרים למוסדות כמו בתי אבות ודיור מוגן, כאשר מרבית המטופלים הינם קשישים אשר זקוקים לסיוע יומיומי בתחומים שונים.

בתי האבות מחולקים למחלקות שונות, וכך גם במקרה של מחלקות סיעודיות, כאשר נעשית הבחנה מובהקת בין המטופלים השונים ורמת התפקוד בה נמצאים המטופלים השונים.

חלוקה גסה של סוגי מחלקה סיעודית:
עצמאיים לחלוטין- אנשים אשר נמצאים לרוב בגילאים השבעים ומעלה, כאשר ישנם אנשים רבים שמגיעים אף לגילאי תשעים ועדיין מתפקדים בצורה מצויין ועצמאים לחלוטין. ברוב המקרים קבוצת אנשים אלה אינה זקוקה לטיפול סיעודי מעבר לחלוקת התרופות הנדרשות.

עצמאיים חלקית- מחלקה סיעודית אשר מסייעת לאנשים אשר עצמאיים רק באופן חלקי זו מחלקה אשר מורכבת מאנשים שעברו ניתוחים, אנשים עם נכות מסויימת או מגבלות פיזיות או מנטליות. במחלקות כאלה, הדיירים בדרך כלל בהכרה מלאה, ומגיבים היטב לסביבתם, אך יש להם קושי בתפקוד ברמות שונות, כאשר צוות המטפלים, מטרתו לסייע לאנשים אלה, בעיקר במהלך שעות היום באספקטים בהם הם מתקשים לתפקד באופן עצמאי.

סיעודיים- אנשים אשר זקוקים לטיפול קבוע משך עשרים וארבע שעות, לרבות עזרה במקלחות ועשיית צרכים. סיעודיים בדרך כלל אינם מתפקדים כלל והם גם לא מגיבים לסביבתם, ולכן הם זקוקים לסיוע במשך עשרים וארבע שעות ביממה. חולים סופניים- מחלקות הוספיס למיניהן דומות במבנה שלהן למחלקות הסיעודיים, כאשר בהוספיס נמצאים אנשים אשר חולים במחלות ספוניות ונותרו להם חודשים ספורים לחיות, בדרך כלל מדובר על אנשים אשר נדבקו במחלות זיהומיות, סרטן ועוד. הוספיס הינו אחד מהמחלקות הסיעודיות המפותחות ביותר, וזאת לא רק משום שמדובר על חולים אשר זקוקים לטיפול צמוד של עשרים וארבע שעות, אם כי מדובר על אנשים צלולים בדרך כלל, דבר אשר מצריך מידה גבוהה הרבה יותר של רגישות כלפי המטופלים אשר נמצאים במחלקה.

מחלקה סיעודית במרבית הפעמים היא מחלקה אשר מתייחסת אל אנשים בעלי מגבלויות חמורות אשר מפריעות להם בתפקוד היומיומי הבסיסי, דבר אשר מצריך טיפול סיעודי צמוד. יחד עם זאת, בפועל, ישנן מחלקות סיעודיות אשר מספקות טיפול חלקי בלבד, עבור אנשים עצמאיים במידה מסויימת. מחלקה סיעודית ניתן למצוא במוסדות לקהל המבוגר כמו דיור מוגן, בתי אבות ועוד, וכך גם ניתן למצוא מחלקות אלה בבתי החולים השונים.