Site icon סַבָּאלֶה

דו”ח הצוות הבינמשרדי לנושא ניצולי השואה

שתפו את העמוד עם חברים >>

יום הניצחון על גרמניה הנאצית: הצוות הבינמשרדי לטיפול בניצולי השואה בראשות המשרד לשוויון חברתי והרשות לניצולי שואה הגיש את הדיווח השנתי לשרי הממשלה

בהתאם להחלטת הממשלה משנת 2018, הגיש היום (א’) הצוות הבינמשרדי לנושא הטיפול בניצולי השואה, בהובלת המשרד לשוויון חברתי והרשות לניצולי שואה, את הדיווח השנתי אודות הטיפול הממשלתי בניצולי השואה. השר לשוויון חברתי מיכאל ביטון: “מדינת ישראל מחויבת לעשות כל פעולה שנדרשת למענם של ניצולי השואה ולהבטיח שאותם האנשים שעברו את תלאות הצורר הנאצי, יחיו בכבוד, בהוקרה ובהערכה רבה”.

במהלך השנה האחרונה הוגברה תדירות מפגשי הצוות הבינמשרדי בראשות השר לשוויון חברתי, המרוכז על ידי הרשות לזכויות ניצולי שואה. הצוות פועל כל העת לקידום פרויקטים שונים ולהסרת חסמים בירוקרטיים, במטרה להביא לשיפור מהיר ויעיל של הזכויות וההטבות הניתנות לניצולי שואה.
כך למשל עלה מפעילות הצוות כי קיימים חסמים רבים בתחום התאמת הדיור והנגשתו, כך שבפועל ניצולים רבים אינם ממצים את זכויותיהם בנושא. בהתאם לכך, פעל הצוות לבניית תוכנית ייעודית להתאמות דיור לניצולים.
בתוך כך מתקיים שיתוף פעולה בין משרדי השיכון, הבריאות והרשות על מנת לאתר את הניצולים שעשויים להיות רלוונטיים לקבלת השירות וכן לבצע תיקונים בתנאי הזכאות של משרד השיכון שיקלו עליהם את מימוש זכאותם לסיוע כספי מהמשרד וביצוע התאמות הדיור בפועל. כבר בשלב זה אותרו אלפי ניצולים שעשויים להיות זכאים לסיוע.

בנוסף, הצוות מקדם תוכנית למיצוי זכויות ניצולים סיעודיים, העשויים להיות זכאים לתוספת סיוע הן מהמוסד לביטוח לאומי והן מהרשות. במסגרת זו תתבצע פניה ישירה לניצולים על מנת לבחון את זכאותם לקבלת שעות סיעוד נוספות.
עוד פועל הצוות למיפוי מרותקי הבית והעריריים והשמתם בתוכניות ייעודיות מותאמות למצבם, וכן במסגרת שיתוף פעולה בין הרשות למשרד הרווחה נבחנים פרויקטים משותפים למימון שירותי לחצני מצוקה וקהילות תומכות עבור ניצולים הזקוקים לכך, ונבחנים החסמים ברשויות המקומיות שאינם מאפשרים את מימוש תקציבי הרווחה לניצולים במלואם לשם הסרתם.

לצד עבודת הצוות הבינמשרדי, פעלו המשרד לשוויון חברתי והרשות לניצולי שואה באופן שוטף לקידום זכויותיהם של ניצולי השואה, על מנת לאפשר לכל ניצול שואה במדינת ישראל להזדקן בכבוד כך למשל בשנה שחלפה:

השר לשוויון חברתי, מיכאל ביטון: “מדינת ישראל מחויבת לעשות כל פעולה שנדרשת למענם של ניצולי השואה ולהבטיח שאותם האנשים שעברו את תלאות הצורר הנאצי, יחיו בכבוד, בהוקרה ובהערכה רבה. אני רוצה להודות לאנשי המשרד לשוויון חברתי והרשות לניצולי השואה בישראל, העוסקים מדי יום ביומו בשנה במשימה החשובה למען שיפור איכות חייהם של ניצולי השואה, מיצוי זכויותיהם ועוד.
הנחיתי את צוות המשרד לפעול באופן אקטיבי ופרסונלי מול ניצולי השואה, כדי שכל הזכויות המגיעות להם ימוצו עד תום”.

מנכ”לית המשרד לשוויון חברתי, יעל מבורך: “המשרד לשוויון חברתי עושה כל מאמץ על מנת להבטיח את הזדקנותם בכבוד של ניצולי השואה החיים בישראל, כמו גם את הנצחת עברם ומורשתם. המשרד, יחד עם הרשות לניצולי שואה, ממשיכים לפעול לטובת שיפור תנאי חייהם של ניצולי השואה, הן על ידי הסרת חסמים קיימים והן על ידי הרחבת הזכאות לפיצויים שונים, מתוך מחויבות עמוקה לכלל ניצולי השואה החיים בישראל”.

מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה בפועל, גליה מאיר אריכא: “השנה האחרונה הציבה לניצולים אתגרים מרובים, ולכן פעלנו ברשות מתוך מטרה לענות במדוייק על הצרכים הייחודיים שלהם, כולל הגעה אישית של הרשות לביתם של עשרות אלפי ניצולים, כשהנושא של בדידות ועריריות, בפרט של אלו המרותקים לביתם, נמצא בראש סדר העדיפויות שלנו.
בנוסף, הרשות שמה לה למטרה לחבר בין כל משרדי הממשלה ולהוביל לפתרון בעיות וחסמים בתחומים שונים, מבחינתנו זה המודל הנכון של עבודה ממשלתית שיש בצידה תוצרים.״

Exit mobile version